Acupunctuur en NAET® verlicht uw fysieke en mentale klachten

Met Chinese geneeswijzen zijn een zeer groot scala van klachten te behandelen. Op sommige van deze problemen heeft de reguliere geneeskunde geen echt antwoord. 

Bij acupunctuur wordt gewerkt met uiterst dunne naaldjes (0,20 mm) van verscheidene lengtes. Deze naaldjes worden gezet in acupunctuurpunten, waarvan de meeste liggen op energiebanen of meridianen. 

Van ieder punt is de werking bekend en is beschreven waarbij het punt te gebruiken is. Meestal worden naaldjes alleen in het punt gezet en soms worden ze ook gestimuleerd. Bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar blijven de naaldjes meestal ongeveer 20 minuten zitten, bij jonge kinderen korter. Een bijzondere vormen van acupunctuur is de ooracupunctuur, waarbij heel kleine naaldjes op de oorschelp worden gezet.


De diagnose stellen


Om tot een diagnose te komen vindt uiteraard eerst een gesprek (de anamnese) plaats. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op de klachten en worden een aantal vragen gesteld over de verdere gezondheidstoestand van de patiënt. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor leefgewoontes, voeding en de medische voorgeschiedenis.Na de anamnese volgt een onderzoek. Hierbij wordt de pols uitgebreid gevoeld en de tong bekeken. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt, waarbij soms meerdere disciplines aan bodkomen, bijvoorbeeld acupunctuur, kruidengeneeskunde en NAET®.

Maak een afspraak

Toepassingen van Chinese geneeswijzen

 • Maag en darmklachten zoals spastische dikke darm, diarree, obstipatie, ontstekingen, zuurbranden.
 • Urineweginfecties,
 • klachten van de prostaat.
 • Pijnklachten van het bewegingsapparaat zoals rugpijn, bekkenpijn, spierkramp, tennisarm, RSI en schouderklachten.
 • Vermoeidheid en chronische moeheid na bijvoorbeeld de ziekte van Pfeiffer.
 • Problemen met slapen.
 • Angst, depressie, burnout en andere psychische klachten.
 • Overgangsklachten.
 • Menstruatie en cyclusstoornissen, premenstrueel syndroom, verminderde vruchtbaarheid, voorbereiding op IVF.
 • Hoofdpijn en alle vormen van migraine.
 • Huidproblemen zoals urticaria (galbultjes), acne, eczeem en gordelroos.
Neem contact op voor meer informatie

Behandeling met Chinese kruiden

In een aantal gevallen wordt gekozen voor een behandeling met kruiden, naast behandeling met acupunctuur. De combinaties van kruiden, de formules, die hierbij worden gebruikt zijn in een fabriek zodanig bewerkt dat alleen het afkooksel, waar het om gaat, ervan overblijft. Dit proces lijkt een beetje op de productie van bijvoorbeeld oploskoffie.De kruidenproducten die gebruikt worden zijn meerdere male gecontroleerd op veiligheid en eventuele verontreinigingen. Ik werk hierin nauw samen met een officiële apotheek (de NatuurApotheek), waardoor veiligheid en kwaliteit gewaarborgd zijn. Patiënten gebruiken kruiden doorgaans in poedervorm (vergelijkbaar met de oploskoffie) of in vloeibare vorm. 


Plan een intakegesprek in

NAET®, de oplossing voor veel allergieën

Een methode die zijn wortels heeft in de acupunctuur is de NAET®. Dit staat voor Nambudripads Allergy Elimination Technique, een methode ontwikkeld in de jaren tachtig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten door Dr. Devi Nambudripad, arts, chiropractor en acupuncturist. We gaan er bij deze methode van uit dat het verschijnsel allergie een negatieve reactie van een persoon op een bepaalde stof is. Die negatieve reactie kan zowel lichamelijk als fysiologisch zijn maar ook psychologisch.
Men zou, in computertermen, kunnen zeggen dat de energie of het elektromagnetisch veld van de persoon niet compatibel is met de energie of het elektromagnetisch veld van de stof waar die persoon allergisch voor is. De stoffen waar iemand allergisch op reageert kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, van voedingsstoffen tot kattenharen en van stuifmeelkorrels tot kleurstoffen; kortom bijna alles. Dit maakt de methode toepasbaar in vele situaties.

Toepassingen van NAET®


 • Hooikoorts (allergieën voor pollen, grassen en dergelijke)
 • Astma (hier speelt heel vaak allergie een rol, hoewel dat dat met bloedonderzoek niet
 • altijd aan te tonen is)
 • COPD (sommige klachten bij COPD kunnen voortkomen uit allergieën)
 • Voedselallergieën en voedselintoleranties (kunnen huiduitslag, diarree, braken, vermoeidheid, jeuk, prikkeling van slijmvliezen en dergelijke veroorzaken)
 • Gedragsproblemen bij kinderen (zoals ADHD/ADD–achtig gedrag en autistiform gedrag)
 • Chronische klachten van de bovenste luchtwegen (zoals chronische neusverkoudheid en bijholteontsteking, sommige oorproblemen)
 • Spastische dikke darm
 • Galbultjes

Chinese geneeskunde en zwangerschap

Met Chinese geneeskunde zijn een groot aantal problemen te behandelen die direct in verband staan met de zwangerschap. Ik zal hierbij in eerste instantie kiezen voor acupunctuur en/of NAET. Met het voorschrijven van kruiden tijdens zwangerschap ben ik vaak terughoudend. Hierbij valt te denken aan:


 • Misselijkheid, braken, zuurbranden en obstipatie
 • Begeleiding en ondersteuning van IVF
 • Ondersteuning van stoppen met roken ten behoeve van de zwangerschap
 • Urineweginfecties, spataderen
 • Pijnklachten van het bewegingsapparaat zoals rugpijn, bekkenpijn, spierkramp.
 • Vermoeidheid, bloedarmoede
 • Problemen met slapen
 • Angst en andere psychische klachten.
 • Stuitligging
 • Het niet op gang komen van de bevalling waardoor de zwangerschap overdragen dreigt
 • te worden.
 • Dreigende miskraam
Ook een aantal problemen in het kraambed en de weken, waarbij te denken valt aan:
 • Vermoeidheid
 • Postnatale depressie
 • Problemen met borstvoeding
 • Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit
 • Haaruitval

Werkwijze

Allereerst vindt een uitgebreid intakegesprek plaats waarbij stil gestaan wordt bij de aard van de klachten, de medische voorgeschiedenis, en de algemene gezondheidstoestand. Daarna wordt, net als bij acupunctuur, de pols gevoeld en de tong beoordeeld. Met behulp van deze gegevens wordt een diagnose gesteld. Hierna wordt met behulp van spiertesten (toegepaste kinesiologie) bepaald waar men overgevoelig voor is. Er wordt altijd begonnen met het testen op en zo nodig behandelen voor een aantal veel voorkomende voedselbestanddelen, dit om de basis van het energiesysteem zo
sterk mogelijk te maken. Na een inventarisatie wordt begonnen met de eigenlijke behandeling. Voor de behandeling gebruik ik geen naalden. Het aantal behandelingen hangt af van het aantal stoffen waar allergie of intolerantie voor bestaat.

Bel voor een afspraak

Vergoedingen door verzekeraars


Ik ben aangesloten bij de Nederlands Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Hierdoor worden behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door vrijwel alle
verzekeraars, mits er is bijverzekerd voor alternatieve geneeswijzen. Het eigen risico hoeft niet eerst “opgebruikt” te worden.